Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Symposium GIS Ostrava 2011

01.02.2011
V dňoch 23.1. - 26. 1. 2011 sa v Ostrave uskutočnila konferencia GIS Ostrava 2011 s medzinárodnou účasťou. V rámci sekcie Advances in Spatial Modelling - Applied environmental modelling bol prezentovaný príspevok s názvom: USING MODERN GIS TOOLS TO RECONSTRUCT THE AVALANCHE: A CASE STUDY OF MAGURKA 1970.

V príspevku bola prezentovaná možnosť využitia moderných geoinformačných technológii pri rekonštrukcii historickej lavíny z Magurky z roku 1970. Na jej rekonštrukciu boli použité moderné numerické simulačné modelovacie prostriedky. Využitý bol najmä model RAMMS, ktorý umožňuje modelovať výšku snehového nánosu, rýchlosť prúdenia lavíny a taktiež maximálny dosiahnutý tlak. Všetky potrebné vstupné dáta boli odvodené na základe dobových informácií, historických fotografií, historických máp a náčrtov, získaných z archívu SLP. Výsledok modelovania umožňuje lepšiu predstavu celkového priebehu a správania sa tejto lavíny počas jej pádu. Získané výsledky sa dajú uplatniť aj pri plánovaní a budovaní protilavínových opatrení a môžu tak minimalizovať negatívne dôsledky podobnej lavíny v budúcnosti.

Príspevok si môžete pozrieť tu.
Zdroj: Marek Biskupič

Sympozium GIS Ostrava 2011 23. - 26. januára 2011

Späť na aktuality