Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Stretnutie Sudeto – Karpatských lavínových služieb 7-9. novembra 2007

12.11.2007
Stretnutia sa zúčastnilo 18 lavínových špecialistov z Poľska - IMGW, TOPRu, GOPRu, Českej republiky -HS ČR, Rumunska - ANM, SALVAMONTU a Slovenska – HZS. Zástupcovia všetkých prítomných lavínových služieb referovali o priebehu zimnej sezóny 2006/2007 so zameraním na priebeh a vyhodnotenie jednotlivých meteorologických prvkov, ovplyvňujúcich výskyt lavín (teplota vzduchu, smer a sila vetra, množstvo zrážok, výška nového snehu a snehu celkom, profily vrstiev v snehovej pokrývke). Všeobecne bolo konštatované, že uplynulá zimná sezóna bola vo všetkých horských oblastiach nadpriemerne teplá a výrazne chudobná na snehovú pokrývku, najmú v mesiacoch december a január. Najkritickejšie lavínové obdobia sa vyskytli koncom januára, v polovici februára a marca. Lavínová obeť bola len na Slovensku vo Vysokých Tatrách vo Veľkej Studenej doline pod Bránou. V Poľsku zaznamenali 2 zranenia v lavíne v oblasti Morského Oka v žľabe pod Mníchom a v Rumunsku 3 zranených vo Fagaraši pri Baila Lac. Zástupca TOPRu predstavil štatistiku lavínových nehôd z oblasti poľských Tatier za 10 rokov.
Spolu s prítomným projektovým manažérom boli prediskutované možnosti využitia eurofondov na činnosť skupiny Sudeto-Karpatských lavínových služieb.
Dňa 8.11.07 si účastníci stretnutia prezreli lavínový terén v okolí Morského Oka a oboznámili sa s opatreniami proti lavínam v tomto prostredí. Taktiež im bolo predstavená činnosť automatickej meteorologickej stanice a pozorovacia polocha pri Morskom Oku. Z Morského Oka sa účastníci presunuli na Halu Gasienicou, kde má IMGW vybudovaná meteorologickú a snehomernú pozorovaciu stanicu od r.1912.
Dňa 9.11.07 účastníci navštívili odborné pracoviská v Zakopanom. V stredisku TPN ich zástupca riaditeľa oboznámil s problematikou ochrany prírody na území poľských Tatier. Zaujímavá bola problematika obsluhy a umiestňovania výstražných lavínových tabúl. Túto činnosť má v náplni práce TPN. Na návšteve centrály TOPRu účastníkov oboznámil náčelník TOPRu s problematikou lavínovej záchrany. Na stanici IMGW bola účastníkom predstavená širokospektrálna činnosť tejto stanice (snehomerné, hydrologické, meteorologické, radiačné pozorovania ako aj pozorovanie stavu znečistenia ovzdušia).
Na záver stretnutia prijali prítomní návrh na uznesenia:
- budúce stretnutie sa uskutoční v Rumunsku
- na stretnutí všetci účastníci predstavia svoje lavínové správy a navrhnú podľa možnosti spoločnú formu správ
- vyhodnotenie lavínových situácií sa bude opierať o Bavorskú matricu
- HZS spracuje štatistiku lavínových nehôd na slovenskej strane Tatier
- jednotlivé organizácie predstavia tvary svojich lavínových výstražných tabúl a budú sa hľadať možnosti na ich zjednotenie
- snaha o spoločný projekt z fondov EU (INTERREG IVb)
Zdroj: Ing. Ján Peťo

Stretnutie Sudeto – Karpatských lavínových služieb

Späť na aktuality