Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Seminár lavínových špecialistov, Polonina Runa, Ukrajina, 21. - 24.4.2009

26.04.2009
V dňoch 21. až 24. apríla 2009 sa na Ukrajine uskutočnil v rámci už prebiehajúceho česko-poľského projektu Seminár lavínových špecialistov horských služieb Česka, Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Iniciátorom Seminára bol český Karpatský turistický spolok, česká humanitárna organizácia „Člověk v tísni“, internetové portály www.karpaty.net a www.karpatywschodnie.pl a Horská služba v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Záštitu nad projektom prevzala Horská služba Českej republiky. Z Horskej záchrannej služby sa stretnutia zúčastnili pracovníci Strediska lavínovej prevencie Ján Peťo a Milan Lizuch.

Vzhľadom na to, že východné Karpaty sa stali v posledných rokoch obľúbenou destináciou českých, slovenských a poľských skialpinistov, ukrajinskí záchranári cítia potrebu získať nové materiálne vybavenie a tiež vedomosti o nových metódach a postupoch pri záchranných akciách. Súčasné vybavenie a znalosti nezodpovedajú trendom, na ktoré sme zvyknutí v našich horách. Preto hlavným cieľom pripravovaného projektu je postupné preškolenie ukrajinských záchranárov, doplnenie ich vybavenia modernými prostriedkami pre prácu na lavinách, zosúladenie lavínovej prevencie v karpatskom oblúku a začlenenie ukrajinských záchranárov do medzinárodných organizácií. Popri metodickej a technickej spolupráci záchranárov projekt ďalej počíta aj s prácou dobrovoľníkov Karpatského turistického spolku a organizácie „Člověk v tísni“ pri budovaní zimného turistického značenia, výstražných tabúľ upozorňujúcich na lavínové nebezpečie a GPS navigácie s nebezpečnými miestami voľne stiahnuteľnými z internetu. Tento projekt naväzuje na už 3 roky prebiehajúci projekt letného turistického značenia v ukrajinských Karpatoch, ktorý realizujú českí a poľskí dobrovolníci z uvedených organizácií a ukrajinská Horská služba.

Seminár lavínových špecialistov sa slávnostne začal v Užhorode v priestoroch kasární Ministerstva mimoriadných situácií, pod ktoré ukrajinská Horská služba patrí. Horská služba na Ukrajine pracuje v 4 oblastiach: Ľvovskej, Zakarpatskej, Ivano-Frankovskej a Krymskej. Seminára sa zúčastnilo 25 záchranárov ukrajinskej Horskej služby zo všetkých oblastí okrem Krymskej, v ktorej sa lavínové terény nenachádzajú.

Po otvorení sa účastníci sSemnináru presunuli do turistickej základne „Poloniny“ za obcou Lumšori asi 50 km od Užhorodu. Teoretická časť Seminára pozostávala z prednášok o lavínovej problematike zúčastnených krajín. Diskutovalo sa o lavínových nešťastiach, organizácii záchranných prác a tiež o legislatíve týkajúcej sa záchranárskych organizácií. Účastníci Seminára sa zaujímali aj o lavíny, ktoré spadli hlavne v Žiarskej doline v Západných Tatrách v marci 2009.

Praktický výcvik v teréne prebiehal v oblasti Poloniny Runa (1470 mnm). Ukrajinským záchranárom sme spoločne predstavili našu výstroj a vybavenie pre lavínovú záchranu (sondy, lavínové prístroje, batohy ABS), precvičili sondovanie, prácu s lavínovými hľadacími prístrojmi a so systémom RECCO. V rámci lavínovej prevencie sme im ukázali rôzne druhy testov stability snehovej pokrývky – zosuvný blok, nórsku sondu a kompresný test. Poľskí záchranári sa venovali aj metodike výcviku lavínového psa. Počas presunov na praktický výcvik sme navštívili nové lyžiarske stredisko Krasija, ktoré uviedli do prevádzky len minulú sezónu. Stredisko je vybavené modernými dvoj a štvorsedačkami a ukrajinskí záchranári v ňom minulú sezónu ošetrili asi 60 úrazov.

Seminára sa zúčastnili aj pracovníci Českej televízie, ktorí pripravili o ňom reportáž.

Najbližšie by sme sa mali s ukrajinskými záchranármi stretnúť na 5. stretnutí Sudeto-karpatského spolku lavínových služieb, ktoré sa uskutoční na jeseň tohoto roku v Česku.
Zdroj: Milan Lizuch

Seminár lavínových špecialistov, Polonina Runa, Ukrajina, 21. - 24.4.2009

Späť na aktuality