Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Preventívne uvoľňovanie lavín pomocou výbušnín

11.03.2009
10.3.2009 dvaja príslušníci Strediska lavínovej prevencie v spolupráci s príslušníkmi oblastného strediska HZS Vysoké Tatry previedli testy stability snehovej pokrývky odstrelom pomocou výbušnín v Lomnickom sedle a vo Francúzskej mulde. V Lomnickom sedle výbuch spôsobil len trhliny v snehovej pokrývke. Vo Francúzskej mulde sa uvoľnil malý snehový splaz. 11.3.2009 lavínoví špecialisti SLP v spolupráci s príslušníkmi oblastného strediska HZS Západné Tatry testovali stabilitu snehovej pokrývky v Spálenom žľabe nad lyžiarskym strediskom Zverovka - Spálená. Silný vietor vytvoril v tomto žľabe približne 1 m hrubú vrstvu nestabilného snehu. Mäkká snehová doska v ľavej časti žľabu sa uvoľnila pri zaťažení lyžami prichádzajúcich záchranárov. Odtrh lavíny prechádzal po hrane bočného rebra Predného Salatína, popod jeho vrchol a cez celú ľavú časť žľabu. Mal dĺžku cca 350 m a priemernú výšku 1meter. Prachová lavína pred očami záchranárov spadla dole žľabom a zastala cca 50 metrov nad zjazdovou traťou. Záchranári HZS umiestnili nálož trhaviny do pravej časti žľabu. Jej výbuch spôsobil pád druhej lavíny. Odtrh druhej lavíny nadväzoval na prvú lavínu. Mal dĺžku cca 400 m a priemernú výšku tiež cca 1 m. Dĺžka lavín bola okolo 1000 m. Nános bol dlhý cca 300 m, široký priemerne 40 m a mal výšku až do 6 metrov. Stredisko lavínovej prevencie HZS vyhlásilo počas týchto dní 3 stupeň lavínového nebezpečenstva. Pri takomto priebehu počasia budú streľmajstri HZS v preventívnych odstreloch lavín pokračovať. Odstrely lavín majú za úlohu spustiť menšie lavíny v kratších intervaloch, aby nedošlo k veľkej kumulácii snehu a následne k pádu extrémne veľkých lavín, ktoré môžu ohroziť ľudí v lyžiarskych strediskách.
Zdroj: Roman Švanda, HZS - SLP

Odstrely lavín - 10. a 11. marca 2009

Späť na aktuality