Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Forum Carpaticum, Krakow, Poľsko, 15. -17. septembra 2010

20.09.2010
Forum Carpaticum je konferencia, na ktorej vedci a odborní pracovníci prezentujú svoje praktické skúsenosti v prostredí celého Karpatského oblúku. Konferencie sa tohto roku zúčastnili aj Mgr. Marek BISKUPIČ z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry a ing. Milan LIZUCH zo Strediska lavínovej prevencie. Prezentovaných oblastí na Konferencii je viac (napr. Zmeny klímy a ich dôsledky, Vodné zdroje a ich managment, Cestovný ruch, Trvalo udržateľný rozvoj, Lesy a ich zdroje, Ochrana a využívanie biodiverzity, ... podrobné informácie na www.forumcarpaticum.org). Na konferencii sa zúčastnilo okolo 250 ľudí z Poľska, Slovenska, Česka, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Nemecka, Švédska, Nórska a USA. V posterovej časti konferencie bolo vystavených 54 posterov.

Jednou z dôležitých oblastí pre celý Karparský oblúk je aj téma Prírodných nebezpečenstiev a rizík. V rámci tejto témy sme pripravili v spolupráci s Karlovou univerzitou a taktiež krakowskou a ostravskou univerzitou dva postre:

Extreme snow avalanche events in Tatra Mountains - Poster


Snow avalanche run-out simulations of various events in Carpathian mountain range - Poster


Na príprave posterov sa tiež podielal Mgr. Filip KYZEK z SLP. Marek BISKUPIČ spolu so svojimi kolegami z uvedených univerzít (Pawel CHRUSTEK a Jozef RICHNAVSKÝ) ešte prezentovali ďalšie dva postre (Comparison of different methods for obtaining snow avalanche data a Using high resolution LiDAR and photogrammetric data for snow avalanche hazard mapping). Lavínová problematika prítomných zaujala, o čom svedčí veľký záujem o naše postre.

V rámci Konferencie sme absolvovali aj workshop s témou „Príprava údajov pre modelovanie lavín v modele RAMMS“. Účastníci workshopu si vymenili skúsenosti s prácou so švajčiarskym modelom RAMMS (model umožňuje simuláciu pádu lavíny v konkrétnom teréne).
Zdroj: Milan Lizuch

Forum Carpaticum, Krakow, Poľsko, 15. - 17. septembra 2010

Späť na aktuality