Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

15. stretnutie Asociácie európskych lavínových služieb, 16. a 17. júna 2009, Innsbruck, Rakúsko

21.06.2009
16. a 17. júna 2009 sa v Innsbrucku uskutočnilo už 15. stretnutie Asociácie európskych lavínových služieb. Stretnutie organizovala Tyrolská lavínová služba a zúčastnilo sa ho 60 lavínových špecialistov z 12 krajín (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Kanada, USA, Nórsko, Slovensko, Česko, Rumunsko). Oproti 14. stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2007 vo Vysokých Tatrách, chýbali lavinári z Poľska, Slovinska, Škótska a Islandu, ale pribudli špecialisti z Nórska a USA. Zo Strediska lavínovej prevencie v Jasnej sa tohto stretnutia zúčastnili Ján Peťo – riaditeľ Strediska a lavínoví špecialisti - Filip Kyzek a Milan Lizuch.

Program stretnutia bol rozdelený do 8 blokov:

- Harmonizácia lavínových informácií (buletinov),
- Harmonizácia stupňov lavínového nebezpečenstva,
- Lavínová služba v Tyrolsku,
- Webové stránky Asociácie európskych lavínových služieb www.lawinen.org a www.avalanches.org,
- Lavínové informácie,
- XML štandardy pre výmenu informácií a údajov,
- Zdielané programové vybavenie a infraštruktúra,
- Rôzne.

Celkovo vo všetkých blokoch bolo účastníkmi stretnutia odprezentovaných 41 prezentácií. Filip Kyzek v bloku Rôzne informoval o činnosti Sudeto-karpatskej skupiny lavínových služieb.

Najzávažnejšou zmenou v budúcom období je zmena názvov stupňov lavínového nebezpečenstva v 5-dielnej medzinárodnej stupnici. 17 rokov používania tejto stupnice ukázalo aj jej slabšiu stránku, ktorú ovplyvňuje ľudský faktor.

Súčasná stupnica:

Slovensky = Anglicky = Nemecky = Taliansky = Francúzsky = Španielsky

Malé = Low = Gering = Debole = Faible = Feble
Mierne = Moderate = Mässig = Moderato = Limité = Moderat
Zvýšené =Considerable = Erheblich = Marcato = Margué = Marcat
Veľké = High = Gross = Forte = Fort = Fort
Veľmi veľké = Very high = Sehr gross = Molto forte = Trés fort = Molt fort

Na základe rôznych ankiet, ktoré sa uskutočnili medzi návštevníkmi zimného vysokohorského prostredia v Európe aj Amerike a tiež zo skúseností viacerých lavínových služieb, padol návrh na zmenu názvu 3. a nasledujúcich stupňov lavínového nebezpečenstva. Hlavne preklady anglického a nemeckého názvu 3. stupňa – značné – nevystihuje podstatu, hrozbu 3. stupňa. Preto nóri pre odstránenie nevhodného prekladu navrhli urobiť nasledujúcu zmenu v názvosloví stupňov lavínového nebezpečenstva:

Slovensky = Anglicky = Nemecky = Taliansky = Francúzsky = Španielsky

Malé = Low = Gering = Debole = Faible = Feble
Mierne = Moderate = Mässig = Moderato = Limité = Moderat
Veľké = High = Gross = Forte = Fort = Fort
Veľmi veľké = Very high = Sehr gross = Molto forte = Trés fort = Molt fort
Extrémne = Extreme = Extrem = Estremo = Extrême = Extremo

Pracovná skupina Asociácie tento návrh ešte prediskutuje a dokončí jeho konečné úpravy. Nové názvoslovie by sa malo začať používať v sezóne 2010/2011.

V rámci Lavínových informácií sa členovia asociácie dohodli na presadení jednotného európskeho telefónneho čísla 116xx pre informácie o lavínovom nebezpečenstve, tak ako to prediskutovala pracovná skupina Asociácie na svojom stretnutí v septembri 2008. Túto požiadavku už prerokováva Komunikačná komisia Európskej únie. Slovenský telekomunikačný úrad prisľúbil podporu tejto požiadavke.

Ďalej sa účastníci stretnutia dohodli na prepracovaní štruktúry lavínového slovníka, jeho doplnení ďalšími termínmi, na harmonizácii lavínových informácií (buletinov) – štruktúra informácií a používanie piktogramov, používaní XML štandardov pre výmenu informácií, na designe a štruktúre webových stránok Asociácie, zmene klasifikácie veľkosti lavín a potrebe vzdelávania návštevníkov zimného vysokohorského prostredia. Niektoré návrhy prediskutuje ešte pracovná skupina Asociácie, ktorá následne bude informovať všetkých členov Asociácie.

Patrick Nairz z Tyrolskej lavínovej služby sa stal šéfom pracovnej skupiny Asociácie na nasledujúce 4 roky.

Nasledujúce stretnutie Asociácie európskych lavínových služieb v roku 2011 zorganizujú francúzski lavinári, pravdepodobne v Chamonix. Prípadné iné miesto stretnutia upresnia dodatočne.
Zdroj: Milan Lizuch

15. stretnutie Asociácie európskych lavínových služieb, 16. a 17. júna 2009, Innsbruck, Rakúsko

Späť na aktuality