Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Výstrahy ku dňu sobota, 02.07.2022

Vysoké Tatry
1 0 0 0 0 0 0

Upozorňujeme na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami.Upozornenie: Zo Severnej steny Malého Kežmarského štítu po kamennej lavíne naďalej padajú uvoľnené kamene!!! HZS neodporúča v tejto oblasti žiadne aktivity.
V polohách 2000 m n. m. sa miestami ešte vyskytujú snehové polia na ktorých hrozí riziko pošmyknutia. Odporúčame turistické mačky a paličky.

Nízke Tatry
1 0 0 0 0 0 0

Upozorňujeme na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku, červený TZCH z Ludrovej na Salatín. Zelený TZCH zo Salatína a takmer prvá polovica zostupu je ťažko priechodná (kvôli kosodrevine), v druhej polovici trasy zasahujú do chodníka popadané stromy, ktoré je potrebné na mnohých miestach obchádzať. Uvedené terény sú obchádzanie, preliezanie a tiež slabé turistické značenie ťažko priechodné a náročné aj na orientáciu. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Zelený TZCH, vedúci od jaskyne Slobody do Iľanovského sedla, je v dolnom úseku ťažšie priechodný z dôvodu strhnutého mostíka. Kvôli bujnej vegetácii sú ťažko priechodné Dolina Zelenská Mlynná (žltý TZCH od rázcestia s Pošovou Mlynnou až po hornú hranicu lesa) a Kumštova dolina (zelený TZCH od hornej hranice lesa až po napojenie na lesnú cestu - cca 1200 m n. m.). Tiež je ťažko priechodný žltý TZCH vedúci od Demänovskej jaskyne slobody na Sinú. Modro značený TZCH sedlo pod Kúpeľom - Poludnica je spriechodnený. Na trase Šuňava – Pred Soľankou (žltý TZCH) je cez Čierny Váh zrušený mostík a brodenie cez rieku je problematické.

Západné Tatry
1 0 0 0 0 0 0

Upozorňujeme na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Zelený TZCH Svorad - Špania - Lomnô (Lomné) a zelený TZCH Prosečné - Dol. Borovianky je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov a zarastený krami). V ústí Kamenistej doliny od Permonu (modré značenie), je zničená lávka cez potok. Na magistrále zo Žiarskej doliny do Račkovej doliny je silne poškodený mostík cez Trnovský potok, prechod po ňom je nebezpečný. Strhnuté a v úbohom a zlom technickom stave sú aj mostíky v Jaloveckej, Bobroveckej a Hlbokej doline. Všeobecne stav chodníkov, lavíc cez potoky, turistic. značenia je v Chočských vrchoch a na južnej strane Západných Tatier v ZLOM STAVE!!!

Malá Fatra
0 0 0 0 0 0 0

Na zelenom TZCH Biela - Medziholie prebieha ťažba dreva, je potrebné zvýšiť opatrnosť. Na zelenom TZCH Medziholie-Bystrička sú popadané stromy a nánosy zeminy, prechod je obtiažny, preto ho neodporúčame. Nad Šútovským vodopádom (modrý TZCH) je strhnutý mostík.

Veľká Fatra
0 0 0 0 0 0 0

Lučanská Malá Fatra
0 0 0 0 0 0 0

Slovenský raj
1 0 0 0 0 0 0

Upozorňujeme na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH. Spadnutý strom je aj na sústave drevených rebríkov nad Terasovým vodopádom v rokline Piecky.

Stredné Beskydy
0 0 0 0 0 0 0

Kysuce - Oščadnica
0 0 0 0 0 0 0

Upozorňujeme na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Všetky TZCH a cyklotrasy otvorené a schodné. Zvlášť cyklistov upozorňujeme, aby zvýšili opatrnosť na miestach kde prebieha ťažba dreva.

Kremnica - Skalka
0 0 0 0 0 0 0

Poloniny
1 0 0 0 0 0 0

Upozorňujeme na možný výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Na žltom TZCH v úseku Poľana - Riaba skala prebieha ťažba dreva, preto zvýšte pozornosť.