+421 44 55 91 695 slp@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png
ISSW18_white.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

tcom.png

mountain_equipment.png

meteo_servis.png

Comet_small.jpg

Stredisko lavínovej prevencie na IKARe 2015

09.11.2015

Medzinárodná konferencia horských záchranných služieb IKAR 2015  sa túto jeseň konala v írskom Killarney. Horská záchranná služba sa okrem prednášky v komisii pozemnej záchrany zúčastnila diania v komisii lavínovej prostredníctvom Strediska lavínovej prevencie  prezentáciou o teste lavínových vyhľadávacích prístrojov, ktorý sa s tradičnými partnermi SLP (UIAGM Slovensko, Horská služba ČR a Jagelonská univerzita - Poľsko) uskutočnil v marci 2015 v okolí chaty pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách.

Pred testom sme oslovili výrobcov s požiadavkou na zapožičanie súčasne dostupných lavínových prístrojov na našich trhoch. Reagoval Ortovox s prístrojmi S1+, 3+ a Zoom +, Pieps DSP Sport a Pro, BCA s prístrojom Tracker 3, Mammut s Pulsom a francúzska Arva s NEOm. Náhodným výberom sme z každého typu vybrali 3 kusy.  Pre test sme tak ako pri teste 2011 zvolili metodiku nemeckého alpského spolku testujúc:  dosah – prvý a stabilný signál,  smerový test , test presnosti – jemné dohľadanie a scenár s mnohonásobným zasypaním.

Dosahy sa u väčšiny prístrojov oproti roku 2011 skôr paušálne znížili, cca o 10%. Čo sa však výrazne zlepšilo je časová synchronizácia prvého a stabilného signálu u všetkých prístrojov, čo v reálnej situácii šetrí čas! Údaje o maximálnych dosahoch uvádzaných v manuáloch k jednotlivým vyhľadávačom sú nadhodnotené, SLP preto odporúča výrobcom revidovať manuály, nakoľko údaj o maximálnom dosahu už dávno nie je hlavným parametrom pre výber vyhľadávača, užívateľom odporúčame poznať reálny dosah ich vyhľadávačov. Smerový test a jeho výsledný index oproti 2011 bez výrazných zmien, stále platí, že ak je vysielajúca anténa v osi Z, je táto poloha najnepriaznivejšia zo všetkých, bez zlepšenia oproti 2011. Jemné dohľadanie dopadlo taktiež uspokojivo, takmer všetky vyhľadávače zobrazovali vzdialenosť od 10 – 20% menšiu ako reálnu. Pokiaľ tento fakt o svojom vyhľadávači viete, zohľadníte ho pri sondovaní. Posledný scenár bol z hľadiska porovnania s testom 2011 najočakávanejší. Simulácia mnohonásobného zasypania však dopadla pozitívne, všetky vyhľadávače našli 3 vysielajúce prístroje (tieto boli zvolené náhodne v poradí: 1.Pieps DSP PRO, BCA Tracker 3 a Arva NEO) v čase do 7 minút v rámci stanoveného polygónu. Pomocou submetrického GPS s externou anténou kvôli minimálnej interferencii sme boli schopní merať presný čas ako aj prejdenú vzdialenosť. Výrobcovia popracovali aj na „markovacej“ funkcii, akurát vyhľadávač BCA pracuje s odlišnou filozofiou markovania než európsky producenti, čo spôsobuje určité zdržanie. V prípade BCA Tracker 3 platí dvojnásobne, že najmä kvôli markovacej funkcii je potrebné si preštudovať manuál, čo však platí pre všetky prístroje! Prečítaním návodu na použitie znižujete zlyhanie ľudského faktoru. Zlyhania ľudského faktoru boli aj nosnou témou IKARu 2015, a aj naše záverečné odporučenie o nutnosti čítať manuál naplnilo jeho podstatu. Podrobné výsledky s grafmi a fotografiami už čoskoro, sledujte web a náš blog.

Späť na aktuality