Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Staré Hory - pracovné stretnutie zástupcov zainteresovaných organizácií za účelom posúdenia protilavínových opatrení

21.07.2005
V zimnom období lavíny ohrozujú obyvateľov aj návštevníkov obcí Staré Hory a Turecká a spôsobujú nemalé škody na stavebných objektoch a cestných komunikáciách. Za posledné štyri zimné obdobia v týchto lokalitách zahynuli štyri osoby a dve boli ťažko zranené. Kvôli tomuto sa uskutočnilo v Hornojelenskej doline, v katastri obce Staré Hory, tretie tohtoročné stretnutie zástupcov organizácií spolupracujúcich na projekte protilavínových opatrení. Starostovia obcí, zástupcovia obvodného úradu životného prostredia, obvodného a krajského lesného úradu, obvodného a krajského úradu odboru krízového riadenia, Lesov SR, Správy NP Veľká Fatra, Lesoprojektu Zvolen, Katedry lesníckych stavieb a meliorácií LF TU vo Zvolene a Strediska lavínovej prevencie HZS posudzovali protilavínové opatrenia, ktoré majú zabrániť alebo obmedziť vznik lavín a tým minimalizovať ohrozenie životov a zdravia ľudí a škody na majetku. Odborníci sa dohodli na ďalšej spolupráci. Podporili vypracovanie projektu biologicko-technických protilavínových opatrení. Schválili predložené návrhy zásahov do štruktúry lesných porastov v daných lokalitách. Projekt protilavínových opatrení bude vypracovaný pod odborným vedením Strediska lavínovej prevencie. Už v najbližšom období bude vykonaný výrub stromov, ktoré budú ponechané v poraste priečne na pozdĺžny profil lavínových žľabov. Budú slúžiť ako mechanická zábrana proti plazeniu snehu a vzniku lavín. Na presvetlené miesta budú vysadené sadenice ihličnatých drevín, pretože v týchto porastoch je potrebné zmeniť aj drevinovú štruktútu.
Zdroj: Ing. Roman Švanda

Posudzovanie protilavínových opatrení v teréne

Späť na aktuality