Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Staré Hory – ďalšie pracovné stretnutie

14.12.2005
V stredu 14. decembra 2005 sa uskutočnilo už 4. tohtoročné stretnutie zástupcov organizácií za účelom posúdenia protilavínových opatrení v Hornojeleneckej doline. Pracovníci SLP ich oboznámili s prácami, ktoré počas leta a jesene v tejto lokalite urobili.

Na základe predchádzajúceho stretnutia sme vybrali 4 susediace lavínové svahy na pozorovanie. Dva svahy sme sa rozhodli zabezpečiť a dva nechať tak ako sú. V spolupráci s lesným odborným hospodárom sme vo vytipovaných svahoch vyznačili vhodné stromy a následne ich spílili. Spadnuté stromy (sú zhodené po vrstevnici) slúžia ako biologicko-technické zábrany. Nachádzajú sa v odtrhovom pásme lavín a aj v ich dráhach.

Hneď na začiatku zimy sa dajú v doline pozorovať účinky týchto zábran. V zabezpečených svahoch sa nevyskytla zatiaľ žiadna lavína, okrem malého splazu v najnižšej časti v dĺžke len pár metrov. V druhých dvoch svahoch sa vyskytli lavíny, ktoré zasiahli cestu, hneď po prvom snežení.

Svahy budeme pozorovať celú zimu a výsledky pozorovaní vyhodnotíme. Na jar budeme pokračovať v dobudovaní biologicko-technických zábran výsadbou vhodných stromov pod sťatými stromami.
Zdroj: Ing. Milan Lizuch

Staré Hory - protilavínové opatrenia

Späť na aktuality