+421 44 55 91 695 slp@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png
ISSW18_white.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

tcom.png

mountain_equipment.png

meteo_servis.png

Comet_small.jpg

Správa zo zasadania lavínovej komisie IKARu, konaného v dňoch 8.-12.10.08 v Chamonix

20.10.2008
Deň 8.10.08 bol spoločným praktickým dňom komisií pozemnej a lavínovej. Prebiehal na ľadovci Grand Montets v nadmorskej výške cca 3200 m, kam sa účastníci vyviezli lanovkou z Argentiers. Prítomní boli rozdelení do 4 skupín podľa jazykov. Každá skupina absolvovala posty vyprostenia z trhlín, vytiahnutie nedostupného postihnutého pomocou teleskopických približovacích žrdí, istiace stanovisko v skale, použitie dvojitého rumpálu na vyťahovanie 3 osôb, lokalizácia záchrancov pomocou špeciálneho prídavku k vysielačke a lavínište.

Na lavíništi bola predvedená klasická organizácia záchranných prác podľa viacerých obsiažnych checklistov. Ako novinka bola predvedená parná sonda s optickou kamerou na potvrdenie neistých zásahov lavínovou sondou vo veľkých hĺbkach zasypania. Parnú sondu predstavovala dutá nastaviteľná tyč do 5m, do ktorej bola pod tlakom vháňaná horúca para. Táto para sa vyrábala v malom tlakovom hrnci, zohrievanom varičom s malou propán-butánovou bombičkou, používanou aj v horolezeckých varičoch. Parou sa vytopila do nánosu lavíny diera o priemere cca 3 cm až po podozrivý zásah lavínovou sondou, do ktorej sa následne zaviedla malá optická kamera, napojená s prenosovým káblom na monitor. Na monitore sa dali jasne rozoznať zasypané veci až do hĺbky 5 m.

Prítomní mali možnosť odskúšať hladanie pomocou nových Recco detektorov. Došlo k výraznej inovácii prístroja, jeho váha je len 450 g, má dosah 60 m a súčasne s nájdením zasypaných Recco reflektorov lokalizuje aj hľadacie prístroje na frekvencii 457 kHZ.

Dňa 9.10.08 sa konalo zasadanie lavínovej komisie IKARu. Otvoril ho a prítomních privítal predseda Hans-Jurg Etter. Zasadania sa zúčastnilo 37 zástupcov členských organizácií IKARu. Za Horskú záchrannú službu písomne podal správu o priebehu zimy a lavínových nehodách na Slovensku Ing. Ján Peťo. Na zasadaní boli prejednané nasledovné body:
Bola zhrnutá štatistika lavínových nešťastí s celkovým počtom len 112 obetí, čo je výrazný podpriemer (priemerne 150 obetí v IKARe za 1 rok). Najviac obetí 36 bolo v USA, Francúzsku 29, Kanada 18, Rakúsko 16, Švajčiarsko 12. Štatistika bude v priebehu zimy spresnená a daná na webstránku IKARu.
13.1.08 centrála v Zurichu obdržala v priebehu jednej hodiny napoľudnie 12 hlásení o lavínových nehodách. Nasadením vrtuľníkov Regy, civilnej ochrany aj komerčných spoločností sa okrem 1 osoby podarilo zachrániť všetkých zasypaných.
Jurg Schweizer z EISLF Davos vykonal štatistický rozbor určenia šírky hľadacieho pásu pri lavínových prístrojoch. Tieto sú odporučené ako násobky max.dosahu koeficientom 1,25 pre analógové, 1,35 pre jednoanténové digitálne, 1,45 pre dvojanténové digitálne prístroje.
Dale Atkins predstavil podobu nového lavínového slovníka pre IKAR. Vychádza z pôvodného slovníka od P.Šegulu, ktorý by mal byť doplnený o jazyky všetkých členských zemí IKARu.
Clair Israelson vyhodnotil dotazníky, týkajúce sa lavínovej prevencie v 13 zemiach IKARu. Podrobné výsledky budú na webstránke IKARu.
Albert Lunde vyhodnotil, aké sú dôležité faktory pre nasadenie a hodnotenie lavínového psa. Túto preblematiku psiari podrobne rozoberú na stretnutí 14.-16.6.09 v chorvátskom Gospiči.
Prítomní odporučili H.J.Ettera, aby bol predsedom komisie aj v nasledujúcom volebnom období.

Budúci praktický deň v Zermatte bude zameraný na lavínovú záchranu.

V dňoch 10.-11.10.08 boli spoločné odborné prednášky pre pozemnú aj lavínovú záchranu.
M.Genswein na základe 200 prípadov v použitím ABS batoha konštatoval, že v 16 prípadoch nedošlo k iniciácii ABS batoha z dôvodu zlyhania človeka. Aby sa vylúčil tento nedostatok, výrobca navrhol diaľkovú inicializáciu týchto batohov v prípade vodených a záchranných skupín (odpálenie všetkých batohov môže na diaľku inicializovať vodca alebo vedúci záchrany)
Theo Maurer predstavil modifikovanú metódu „3 x 3“ pre zimnú záchranu . Ako príklad ju použil pri záchrannej akci na lavíne, ktorá zasiahla zjazdovku vo Švajčiarsku.
Ame Bestmann ukázal prítomným lokalizáciu zasypaných pomocou vysokofrekvenčného radaru, ktorý vyvinula fi.Lambda z Hamburgu. Je určený na organizovanú pomoc, smer k zasypanému určuje šípka na displeji. Ručný radar má dosah až 300 m, zasypaný však musí mať na sebe vysielač signálu o veľkosti kreditnej karty, je napájený batériou a ovládaný vypínačom. Obdoba Recca na digitálnom podklade. Vo vývoji je len prototyp.
Dale Atkins mal prednášku o histórii vývoj Recca
Andrej Gruba z TOPRu prezentoval úspešnú záchranu známeho poľského himalájistu z lavíny v Z.Tatrách nasadením vrtuľníka Sokol. Postihnutý bol 45 min. od pádu lavíny v nemocnici v Zakopanom
Fi . Pieps na základe štatistiky dokázala opodstatnenosť elektronickej lavínovej sondy IProbe, ktorá dokáže až o 50% skrátiť čas sondáže pri konečnej lokalizácii zasypaného s hľadacím prístrojom.
Peter Veider predstavil obsah lavínového vaku OeBRD. Farebné zástavky sú podľa smernice IKARu (modrá, žltá, červená), každý vak má fascikel z dokumentáciou, ktorej nedeliteľnou časťou sú mnohé a pomerne rozsiahle checklisty.
J.L.Verdier popísal priebeh záchranných prác letného lavínového nešťastia pod Mt.Blanc du Tacul. Lavína padla v nezvyčajný čas o 3,00 hod. v noci, rozdelila sa na dva prúdy, v prúde na Col du Midi sa podarilo zachániť 8 osôb, v prúde na ľadovej Bosson ani jedného, dosiaľ sa nepodarilo nájsť 8 osôb.

Zdroj: Ing. Ján Peťo

IKAR 2008, Chamonix

Späť na aktuality