+421 44 55 91 695 slp@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png
ISSW18_white.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

tcom.png

mountain_equipment.png

meteo_servis.png

Comet_small.jpg

Preventívne opatrenia pri veľkom lavínovom nebezpečenstve

18.01.2012
Dňa 14.1. 2012 bol vyhlásený štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva pre všetky pohoria na Slovensku. Hneď následne bola evakuovaná Žiarska chata a uzavretá Žiarska dolina. Horská záchranná služba pri takto vysokom riziku pádu lavín robí viacero preventívnych opatrení. Veľmi dôležitým a účinným je umelé uvoľňovanie lavín.

Dňa 15.1. 2012 boli pracovníkom Strediska lavínovej prevencie v spolupráci s príslušníkmi OS HZS Malá Fatra vykonané preventívne odstrely v miestach, kde sa vplyvom vetra a hustého sneženia nachádzalo množstvo nového snehu. Prvý preventívny odstrel sa uskutočnil v mieste nad traverzom z Oštiepkovej muldy smerom pod kabínovú lanovú dráhu. Druhý odstrel bol prevedený v miestach nad Lipnerovou rizňou, kde záchranári z Vrátnej v poslednom čase opakovane zasahujú. Výsledky preventívnych odstrelov boli zohľadnené pri posudzovaní v rozhodovacích procesoch ohľadom lavínového nebezpečenstva v doline, pretože prostredie Vrátnej je za súčasných snehových podmienok vyhľadávané vyznávačmi skialpinizmu, freeride lyžovania a snoubordingu. Zároveň každý takýto preventívny odstrel simuluje dodatočné zaťaženie snehovej pokrývky a predstavuje tak cenné informácie pri zadávaní lavínového spravodajstva HZS.

Dňa 17.1.2012 pracovníci Strediska lavínovej prevencie v spolupráci s príslušníkmi OS HZS Západné Tatry vykonali na požiadanie prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Spálená – Zverovka preventívne odstrely vo vrcholových partiách Spáleného žľabu, ktorého lavínový potenciál sa vplyvom sneženia a silného vetra z predošlých dní zvyšoval. Svah bol otestovaný dvomi explóziami, neuvoľnilo sa väčšie množstvo snehu, čo svedčí o stabilnej povahe snehovej pokrývky. V miestach odstrelu bol následne vykonaný test stability snehovej pokrývky, ktorý iba potvrdil výsledky odstrelu. Spálený žľab je stále pod drobnohľadom príslušníkov HZS , nakoľko aj v nedávnej minulosti potvrdil svoju silu a je žľabom ohrozujúcim ľudskú činnosť a životy, preto sú preventívne odstrely dôležitým nástrojom pracovníkov Strediska lavínovej prevencie pri posudzovaní lavínového nebezpečenstva. Lavínový špecialisti majú veľký význam pri každej kritickej lavínovej situácii. Ich poslaním je zbierať a vyhodnocovať dáta z terénu.

Záchranári HZS z OS Veľká Fatra dňa 16.1.2012 v oblasti Borišova vykopali snehové profily na SV, JZ svahu. Snehové profily potvrdili kritickú lavínovú situáciu. HZS Veľká Fatra bola požiadaná starostom obce Turecká o monitoring snehovej pokrývky v oblasti Veľkej, Malej Ramžinej a Japňa.

Dňa 17.1.2012 odišli do terénu traja lavínový špecialisti, ktorí v najkritickejších miestach vykopali snehové profily na zistenie stability snehových vrstiev. Zo zistených údajov vyplynulo, že obci Turecká nehrozí bezprostredné riziko zasypania lavínami, ktoré je však potrebné neustále monitorovať. HZS Veľká Fatra bude preto aj naďalej pokračovať v sledovaní poveternostných podmienok a možného rizika v danej oblasti a o výsledkoch budeme informovať verejnosť. Viac informácií o vývoji lavínovej situácie nájdete na internetových stránkach www.hzs.sk alebo www.laviny.sk.

Preventívne opatrenia pri veľkom lavínovom nebezpečenstve

Späť na aktuality