+421 44 55 91 695 slp@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png
ISSW18_white.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

tcom.png

mountain_equipment.png

meteo_servis.png

Comet_small.jpg

Lavínová nehoda 30.12.2007 v Zelenej doline pod Baníkovským sedlom, Západné Tatry

03.01.2008
Dňa 30.12.2007 uvolnila 3-členná skupina poľských skialpinistov pri zjazde z Baníkovského sedla menšiu doskovú lavínu, ktorá jedného z lyžiarov strhla a čiastočne zasypala. Kamaráti zasypaného okamžite vyhrabali a pomohli mu nájsť zasypané lyže. Postihnutý utrpel len ľahšie mechanické zranenia na chrbte a nohe a s pomocou priateľov sám zostúpil na Zverovku. Snehovú dosku uvoľnili lyžiari v trase letného turistického chodníka cca v strede medzi Baníkovským sedlom a horným pútačom na nevýraznom prahu Zelenej doliny. Odtrh bol široký cca 50 m, hrubý od 10 do 90 cm a nachádzal sa v 1750 m.n.m. Dráha lavíny nebola väčšia ako 100 m. Nános bol tvorený z veľkých kvádrov ubitého snehu, mal šírku aj dĺžku cca 50 m a čelo bolo vysoké do 1,5 m. Pád lavíny spozoroval záchranár HZS ZTs, ktorý v tom čase tiež zlyžovával Baníkovské sedlo aj so svojim priateľom. Okamžite sa ponáhľali pomôcť postihnutým, pričom odtrhli rovnakú lavínu v ľavej časti prahu. Odtrhy aj nánosy oboch lavín sa spojili, našťastie už nezasiahli žiadneho z lyžiarov.

Na druhý deň vykonal náčelník SLP spolu so záchranárom ZTs dokumentáciu padnutých lavín. Z merania snehového profilu jasne vyplynuli príčiny pádu lavíny: bolo ňou veľké mechanické zaťaženie tvrdej snehovej dosky lyžiarmi (hrúbka od 15 do 90 cm, tvrdosť 4) v kombinácii so sklznou plochou, tvorenou hranatozrnným, pohyblivým snehom o hrúbke cca 8 cm, ktorá sa tiež nachádzala na tvrdej vrstve starého firnu (viď grafické znázornenie profilu snehových vrstiev). Pri kompresnom teste stability nadložné snehové vrstvy sa zosunuli po sklznej vrstve hranatozrnného snehu už pri vyrezávaní kvádra (stupeň 1) a pri ťahovej skúške nórskou metódou pri ťahu do 5 kg.

V daný deň bola stabilita snehu na väčšine svahov v okolí dobrá vplyvom striedania sa kladných a záporných teplôt v priebehu periódy krásneho, inverzného počasia. Nebezpečná klzná vrstva hranatozrnného snehu vznikla na severnom, tienistom svahu, v mrazovej mikroklimatickej mulde dlhodobím pôsobením nízkych teplôt pod –10 stupňov Celzia. Táto lavínová nehoda našťastie neskončila tragicky. Je však dôkazom, že menšie, ale nebezpečné lavíny sa ojedinele môžu vyskytnúť aj pri malom lavínovom nebezpečenstve t.j.1 stupni podľa medzinárodnej stupnice lavínového nebezpečenstva. Nebezpečné lokality môže rozoznať len skúsenejší návštevník hôr pomocou niektorej metódy na testovanie stability snehovej pokrývky (nórska metóda, kompresný test, K.O. test, zosuvný blok príp. iné).

Snehový profil z odtrhového pásma
Zdroj: Ing Ján Peťo

Lavínová nehoda 30.12.2007 v Zelenej doline

Späť na aktuality