+421 44 55 91 695 slp@hzs.sk
Tiesňové volanie: 18 300

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png
ISSW18_white.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

tcom.png

mountain_equipment.png

meteo_servis.png

Comet_small.jpg

Kurz Sneh a lavíny v Davose

08.12.2008
V dňoch 1. až 5. decembra 2008 v Davose organizoval Institut für Schnee und Lawinenforschung (skratka SLF - voľný preklad - Inštitút pre výskum snehu a lavín) kurz "Sneh a lavíny" pre 42 svojich pozorovateľov z celého Švajčiarska. Tohto kurzu sa zúčastnili aj lavínoví špecialisti zo Strediska lavínovej prevencie v Jasnej (Filip Kyzek a Milan Lizuch).

Kurz pozostával z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti pracovníci SLF prednášali na témy Horská meteorológia, Merania vlastností snehu, Náuka o snehu a lavínach, Bezpečnosť pohybu v lavínovom terne a Testy stability snehovej pokrývky.

V praktickej časti v oblasti Weissfluchjochu a Jakobshornu si účastníi kurzu mohli overiť svoje vedomosti. Namerané údaje z terénu sa pozorovatelia následne učili zaznamenávať v informačnom systéme Inštitútu.

Kurz bol zakončený kontrolným testom, ústnou a praktickou skúškou.

V rámci Kurzu sme navštívili spolu s ostanými aj samotný Inštitút. Počas exkurzie nás zoznámili s jeho bohatou minulosťou a výsledkami ich výskumu. Pracuje v ňom viac ako 130 pracovníkov. Inštitút sa tiež zaoberá povodňami a murovými prúdmi a tiež napríklad pomáhajú švajčiarskemu výrobcovi lyží pri testovaní a vývoji lyžiarskej výstroje. SLF spracováva namerané údaje z desiatok automatických meteorologických staníc, množstvo údajov od pozorovateľov, ktoré následne spracováva a analyzuje. Výsledky ich práce využívajú priamo ohrozené mestá a obce a tiež aj návštevníci vysokohorského prostredia.

Ako účastníci Kurzu sme si mohli overiť svoje vedomosti a zároveň ich doplniť o nové poznatky a výsledky výskumu pracovníkov SLF. Tieto informácie budeme aplikovať vo svojej práci - či už pri vydávaní Lavínovej informácie, meraniach v teréne, ale aj pri výcviku našich kolegov v rámci Horskej záchrannej služby a tiež verejnosti pri Inštruktážach o lavínach.
Zdroj: Milan Lizuch

Školenie - Sneh a lavíny, Davos 2008

Späť na aktuality