Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Inštruktáž o lavínach pre verejnosť

14.01.2006
V dňoch 13. a 14. januára 2006 sa v Jasnej uskutočnila Inštruktáž o lavínach pre verejnosť. Zo 40 prihlásených sa jej nakoniec zúčastnilo 38 účastníkov. Cieľom Inštruktáže bolo oboznámiť horolezcov a skialpinistov so základmi lavínovej problematiky a bezpečného pohybu vo vysokohorskom prostredí ohrozeného lavínami. Inštruktáž organizovalo Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby a zabezpečili ju Milan Lizuch, Roman Švanda a Juraj Settey.

Podvečer piatok 13. sa uskutočnili prednášky na témy: Náuka o snehu, Vznik lavín, Plánovanie túry, Informácia o lavínovej situácii, Hľadacie prístroje, Kamarátska pomoc (Milan Lizuch, Roman Švanda). Po prednáškach bola pravdaže aj diskusia, v ktorej sa rozoberali mimo iného aj posledné lavínové nehody.

V sobotu 14. januára si všetci účastníci overili svoje znalosti z lavínovej problematiky v praxi. V Derešskom kotli sme pripravili pre nich tri stanovištia.

Na 1. stanovišti (Milan Lizuch) si mohli overiť svoje schopnosti v používaní lavínového prístroja. Účastníci sa presvedčili, že nestačí si len prístroj zadovážiť, ale je potrebné s ním pravidelne pracovať - trénovať, aby v prípade núdze boli schopní ho efektívne využiť.

Na 2. stanovišti (Juraj Settey) si prakticky vyskúšali overovanie stability snehovej pokrývky viacerými spôsobmi (zosuvný blok, nórska sonda, delobuch). Pri sondách pravdaže sa účastníci učili rozoznávať druhy snehu.

Na 3. stanovišti (Roman Švanda) si účastníci vyskúšali činnosti na lavíne pri kamarátskej pomoci (obhliadka lavíniska, označovanie významných bodov, sondovanie).

Inštruktáž bola zo strany všetkých zúčastnených hodnotená veľmi pozitívne. Jej účastníci ocenili možnosť získať základné informácie z lavínovej problematiky a pracovníci SLP zasa ocenili ich snahu, pozornosť a nasadenie pri jednotlivých činnostiach.
Zdroj: Milan Lizuch
Späť na aktuality