Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

IKAR Spring Meeting 2012 a zasadnutie pracovnej skupiny EAWS

03.06.2012
Od 23. do 30. mája 2012 sa postupne v Innsbrucku uskutočnili stretnutia IKAR-u a Asociácie európskych lavínových služieb (European Avalanche Warning Services). Oboch stretnutí sa zúčastnili príslušníci Strediska lavínovej prevencie (Marek Biskupič a Milan Lizuch).

Na Jarnom stretnutí IKAR-u sa stretla novovytvorená pracovná komisia pre prevenciu a bezpečnosť na horách. Jej členmi sú záchranári zo Švédska, Švajčiarska, Kanady, Slovinska, Nórska, Islandu, Francúzska a Slovenska. Vedením skupiny je poverený švéd Per-Olov Wikberg. Pracovná skupina bola ustanovená na obdobie dvoch rokov. Výsledky jej práce budú prezentované počas kongresu IKAR v Chorvátsku v roku 2014.

Na prvé dvojročné obdobie skupiny bolo vybratých niekoľko tém. Ako prvá sa začne spracovávať štatistika horských nehôd a nešťastí podľa národností ich účastníkov a obetí a zber ďalších relevantných informácií súvisiacich s týmito udalosťami (napr. dôvody pravdepodobnosti vyššej miery úmrtnosti pri lyžovaní a horolezectve v zahraničí ako v domácej krajine, nedostatok informácií v materinskom jazyku alebo nesprávny výklad lavínových správ a informácií o počasí a podmienkach na horách vydaných v cieľovej krajine). Zúčastnené krajiny sa dohodli, že v najbližšom čase odošlú svoju štruktúru dát o nehodách. Zo zozbieraných štruktúr sa vytvorí jednotná, aby spracovanie štatistík v rámci IKAR-u bolo jednoduchšie.

Marek Biskupič informoval prítomných o teste lavínových batohov, ktoré HZS uskutočnila v priebehu tejto zimy (krátke video k testu nájdete na informačnom kanály Strediska lavínovej prevencie HZS http://www.youtube.com/user/lavinyhzs ). Príslušníci SLP požiadali prítomných o údaje z lavínových nehôd, pri ktorých boli použité lavínové batohy. Tieto údaje chce SLP spracovať a následne vyhodnotiť účinnosť týchto osobných ochranných prostriedkov.

Na jarnom stretnutí IKAR-u sa zúčastnil aj lavínový guru – Werner Munter zo Švajčiarska.

Na Jarné stretnutie IKAR-u nadväzovalo stretnutie pracovnej skupiny Asociácie európskych lavínových služieb (EAWS), ktorej členom je aj SLP. Členovia pracovnej skupiny rozpracovali témy na najbližšie obdobie pre jednotlivé členské krajiny Asociácie, ktoré boli odsúhlasené na poslednom stretnutí v Grenobli v roku 2011. Členovia pracovnej skupiny sa dohodli na doplnení definície veľkosti lavín o fotografie typických lavín. Ďalej sa dohodli na zapracovaní odporučení pre návštevníkov do definície jednotlivých stupňov lavínového nebezpečenstva. Zúčastnené krajiny prezentovali použitie nových technológií pri lavínovej predpovedi – facebook, twiter, yuotube, blog a ďalšie. Spoločne skupina pripravuje vizualizáciu uskutočnených snehových profilov a testov stability snehovej pokrývky na mapových podkladoch. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny EAWS bude o rok v máji 2013.
Zdroj: Milan Lizuch

IKAR Spring Meeting, Innsbruck

Späť na aktuality