Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Geoúdaje pre podporu záchranárskych jednotiek 2011

21.10.2011
Dňa 21. 10. 2011 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil 2. ročník odborného seminára Geoúdaje pre podporu záchranárskych jednotiek. Odborné podujatie bolo zamerané na prezentáciu aktuálnych zdrojov geoúdajov a informačných systémov pre podporu rozhodovania operátorov tiesňových liniek, veliteľov záchranárskych jednotiek či členov krízových štábov na jednotlivých úrovniach verejnej správy. Seminára sa zúčastnili aj pracovníci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s príspevkom Modelovanie potenciálnych lavínových dosahov a jeho perspektíva v horskej záchrane na Slovensku.

Organizovaná záchrana a pátranie v lavíne je náročná úloha. Z dôvodu nepriaznivých letových podmienok sa väčšina záchranných akcií v zime realizuje organizovanou pozemnou záchranou, vykonávanou mnohokrát v drsných podmienkach. Horská záchranná služba, v spolupráci s viacerými akademickými partnermi, testuje možnosti využitia výsledkov numerického modelovania lavínovej dynamiky na aktualizáciu máp lavínového nebezpečenstva. Využitie GIT na modelovanie svahových pohybov zaznamenáva v poslednej dobe pomerne veľký progres. Dôkazom toho je aj vývoj viacerých modelovacích nástrojov, zameraných práve na simuláciu a predikciu pohybu hmoty po svahu. Ich potenciál je aj pri riešení lavínovej problematiky značne veľký. Svedčí o tom fakt, že využitie numerických lavínových modelov v praxi je bežnou súčasťou lavínovej prognózy najmä v alpských krajinách. Katastrofické lavíny v zimnej sezóne 2008/2009 dosiahli extrémne dosahy, ktoré značne presiahli doterajšie záznamy v lavínovom katastri, ktorý predstavuje v súčasnosti jediný odborný podklad pri rozhodovaní a plánovaní ľudských aktivít v horských oblastiach Slovenska. Tento fakt ešte zdôraznil význam numerického modelovania potenciálnych lavínových dosahov. Aktuálne mapy lavínového rizika je možné implementovať do GPS prístrojov, ktoré tak môžu pomôcť záchranárom v lepšej orientácii v lavínovom teréne. Príspevok pojednáva o implementácii výstupov simulácie lavínových dosahov pri riadení a realizovaní záchrany v lavíne. Je zameraný na popis súčasného stavu a vyhliadky do budúcnosti.
Zdroj: Jožo Richnavský

Geoúdaje pre podporu záchranárskych jednotiek 2011

Späť na aktuality