Tiesňové volanie: 18 300
slp@hzs.sk

Užitočné odkazy

lavin-mapa.png

Kontakt

 

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
Dr. J. Gašperíka 598
033 01 Liptovský Hrádok

email: slp@hzs.sk

Partneri

telekom.sk

barani_design.jpg

Lavínový slovník

Lavínový slovník

C

Chrbát
Pozdĺžna, zaokrúhlené časť terénu, ktorá sa zdvíha nad okolie.
anglicky: broad ridge
nemecky: Rücken
francúzsky: dos, partie de terrain convexetaliansky: dorsale

D

Dolinový svah, úbočie doliny
Bočné ohraničenie doliny od dna doliny po oblasť hrebeňov
anglicky: valley side
nemecky: Talflanke
francúzsky: flanc de vallée
taliansky: fianco della valle

H

Hrana svahu, lom terénu
O hrane svahu sa hovorí, keď sa na svahu markantne zväčší sklon. Časté miesto tvorenia návejov = nánosov previateho snehu
anglicky: slope discontinuity
nemecky: Hangkante
taliansky: cambio di pendenza
Hranica nula stupňov
Nadmorská výška s teplotou vzduchu 0 st.Celzia vo voľnej atmosfé re
anglicky: freezing levelnemecky: Nullgradgrenze
francúzsky: limite du zéro degré, isotherme 0°
taliansky: quota dello zero termico
Hrebeň
Malá chrbátová línia hôr
anglicky: ridgenemecky: Grat
francúzsky: ar?tetaliansky: cresta
Hrúbka snehu
Kolmo na svah meraná hrúbka snehovej pokrývky
anglicky: snow thickness
nemecky: Schneemächtigkeit
francúzsky: épaisseur du manteau neigeux
taliansky: spessore del manto nevoso

K

Kĺzavý splaz, lavína
Keď pomalé kĺzanie snehu prejde do jasne rýchlejšieho pohybu lavíny, hovorí sa o snehovom splaze alebo kĺzavej lavíne. Zosuvy sú možné v každú dennú aj nočnú dobu.
anglicky: full-depth wet snow slide
nemecky: Gleitschneerutsch / -lawine
francúzsky: coulée de glissement / avalanche de glissement
taliansky: scaricamento/scivolamento di neve a debole coesione
Klzná plocha
Pôda alebo taká vrstva v snehovej pokrývke, na ktorej sa lavína po zlome kĺže. Nezamieňať so slabou vrstvou.
anglicky: bed surface
nemecky: Gleitfläche
francúzsky: plan de glissement
taliansky: superficie di scorrimento
Krúpka
Zvláštna forma nového snehu: okrúhle snehové zrná, vzniknuté v atmosfére namŕzaním vodných kvapiek.
anglicky: graupel
nemecky: Graupel
francúzsky: neige roulée ou grésil
taliansky: neve pallottolare

L

Lavína (snehová lavína)
Rýchly pohyb snehových más s objemom viac ako 100 kubických metrov a dĺžke viac ako 50 metrov
anglicky: avalanche
nemecky: Lawine (Schneelawine)
francúzsky: avalanche (avalanche de neige)
taliansky: valanga
Lavína z voľného snehu
Lavína (suchá alebo mokrá), ktorá začína v jednom bode a rozširuje sa v typickom hruškovitom tvare.
anglicky: loose snow avalanche (or point release avalanche)
nemecky: Lockerschneelawine
francúzsky: avalanche de neige sans cohésion
taliansky: valanga di neve a debole coesione

M

Množstvovýška?? nového snehu cm??
Nasnežený nový sneh za 24 hodín
anglicky: new snow depth
nemecky: Neuschneemenge
francúzsky: quantité de neige fraîche
taliansky: quantit? di neve fresca
Mokrá lavína
Lavína z mokrého snehu. Tečie väčšinou pomalšie ako suchá lavína a preto má kratšiu výbehovú dráhu. Vzhľadom na svoju väčšiu hustotu pôsobí na prekážky veľkou silou.
anglicky: wet snow avalanche
nemecky: Nassschneelawine
francúzsky: avalanche de neige mouillée
taliansky: valanga di neve bagnata
Možný (niečo je možné)
Jav s pravdepodobnosťou výskytu pod 66% (dvojtretinová hranica)
anglicky: possible (something is possible)
nemecky: möglich (etwas ist möglich)
francúzsky: possible (quelque chose est possible)
taliansky: possibile (evento possibile)
Mulda
Okrúhle alebo pretiahle pozdĺžne?? mierne prehĺbenie v plochom teréne alebo na svahu. Prednostné miesto na tvorbu nánosov vetrom previateho snehu.
anglicky: bowl
nemecky: Mulde
francúzsky: cuvette, partie de terrain concave
taliansky: conca

N

Náchylný na narušenie
Snehová pokrývka je náchylná na narušenie, keď pri jej dodatočnom zaťažení môže prísť v jednej jej vrstve k zlomu.
anglicky: prone to triggering
nemecky: störanfällig (Schneedecke, Schneeschicht)
francúzsky: fragile (manteau neigeux, couche de neige)
taliansky: manto nevoso instabile
Nános previateho snehu
Je to výsledok preveivania snehu: v závetrí uložená, viac alebo menej spevnená utlačená vrstva snehu s často krehkým (lámateľným) spojením zŕn. Predurčené prednostné miesta uloženia sa nachádzajú na svahoch v blízkosti hrebeňov, žľaby, muldy, lomy terénu. Ďalšie vysvetlenie: Pri prenose snehu vetrom sa snehové kryštály vplyvom nadskakovania, zdvíhania a nárazov silne rozpadajú a zmenšujú až na 10 až 20% pôvodnej veľkosti. Malé úlomky sa pri uložení vetrom preosejú, tak že na záveternom svahu vznikne vrstevnatý, hustý nános. Sneh je potom spojený, ale môže byť ešte aj mäkký. Zhustením vznikne krehká (lámavá) snehová doska.
nemecky: Triebschneeansammlung, Triebschneeablagerung
francúzsky: accumulation de neige, cong?re
taliansky: accumulo di neve, deposito
Napätia (v snehovej pokrývke)
Zaťaženie spojov zŕn v snehovej vrstve, vyvolanom váhou a svahovými pohybmi nadložnými vrstvami snehu
anglicky: stress (in the snowpack)
nemecky: Spannungen (in der Schneedecke)
francúzsky: contraintes (dans le manteau neigeux)
taliansky: tensioni all’interno del manto nevoso
Náveterný svah, vetru vystavený svah
Svah, ktorý je otočen k smeru vetra
anglicky: windward slope
nemecky: Luv-Hang, windexponierter Hang
francúzsky: pente au vent
taliansky: pendio sopravento
Nosná snehová pokrývka
Povrchovo spevnená snehová pokrývka, ktorá unesie váhu jednej osoby
anglicky: strong snow surface
nemecky: tragfähige Schneedecke
francúzsky: manteau neigeux offrant une bonne portancetaliansky: manto nevoso portante
Nový snehcm??
Slabo premenený a spevnený sneh aktuálnej alebo poslednej zrážkovej periódy. V lavínovej správe sa udáva odpovedajúca časová perióda. v anglicky: new snow
nemecky: Neuschnee
francúzsky: neige fraîche
taliansky: neve fresca/neve recente

P

Plazenie snehu
Pomalé pohyby snehovej pokrývky dole svahom (niekoľko milimetrov až metrov za deň), podporené hladkým (dlhá tráva, skalné platne) a mokrým podkladom. Pritom môžu vzniknúť pukliny plaziaceho sa snehu alebo rybie papule (papule plaziaceho snehu).
anglicky: gliding snow
nemecky: Gleiten, Schneegleiten
francúzsky: reptation du manteau neigeux, glissement de neige
taliansky: slittamento
Povrchová inovať
Transparentné ploché ľadové kryštály, ktoré sa tvoria sublimáciou na studenom povrchu snehu.
anglicky: surface hoar (hoar frost)
nemecky: Oberflächenreif
francúzsky: givre de surface
taliansky: brina di superficie
Povrchová lavína
Lavína, ktorá sa v pásme odtrhu pohybuje po snehovej vrstve
anglicky: surface-layer slab avalanche
nemecky: Oberlawine
francúzsky: avalanche de surface
taliansky: valanga di superficie
Prachová lavína
Lavína (väčšinou dosková) z jemnezrnitého suchého snehu, ktorú tvorí zmes ľadu a vzduchu, čiastočne alebo úplne sa oddelí od pôdy a vyvinie veľlý oblak snehového prachu. Dosahuje rýchlosti 100-300 km/hod. a môže vyvolať silnú tlakovú vlnu, ktoá môže spôsobiť škody aj mimo oblasť nánosu.
anglicky: powder avalanche
nemecky: Staublawine
francúzsky: avalanche en aérosol, avalanche de poudreuse
taliansky: valanga nubiforme
Premena rozpadom, deštruktívna metamorfóza
Kryštály nového snehu sa snažia zjednodušiť svoj tvar, dosiahnuť kuželový tvar. S tým je spojené sadanie a spevnenie nového snehu
anglicky: rounding
nemecky: Abbauende Schneeumwandlung
francúzsky: métamorphose de faible gradient, métamorphose destructive
taliansky: metamorfismo distruttivo della neve
Premena snehu (metamorfóza)
Zmena tvaru zŕn a mriežky snehu
anglicky: snow metamorphism
nemecky: Schneeumwandlung (Metamorphose)\
francúzsky: métamorphose de la neige
taliansky: trasformazione della neve (metamorfismo)
Prenos snehu vetrom
Vetrom vyvolaný prenos snehu. Začína od rýchlosti vetra okolo 4m/s pri voľnom prachovom snehu a okolo 10 m/s pri čiastočne spevnenom snehu. Ďaľšie vysvetlenie:Prenos snehu vetrom stúpa s treťou mocninou vetra. Dvojnásobná rýchlosť vetra znamená osemnásobné množstvo previateho snehu.Maxim prenosu sa dosiahne pri rýchlosti 50až 80 km/hod., potom sa už erodovateľnosť snehu znižuje.
anglicky: wind transported snow
nemecky: Schneeverfrachtung
francúzsky: transport de neige par le vent
taliansky: trasporto eolico
Previaty sneh
Vetrom previaty a uložený sneh
anglicky: snow drift
nemecky: Triebschnee
francúzsky: neige soufflée
taliansky: neve ventata
Previevanie snehu
Výrazné premiestňovanie snehu vetrom nad snehovou pokrývkou (horizontálna vrstva je ovplyvnená??)
anglicky: blowing snow
nemecky: Schneetreiben
francúzsky: chasse-neige
taliansky: sospensione turbolenta
Prírastok výšky snehu
Prírastok výšky snehu počas určitého časového intervalu
anglicky: snow depth increase
nemecky: Schneehöhenzuwachs
francúzsky: augmentation de la hauteur de neige
taliansky: aumento dell’altezza del manto nevoso

R

Rebro porovnaj chrbát, hrebeň??
Pozdĺžna, údolne prebiehajúca vyvýšenina, od ostatného terénu jasne odlíšená.
anglicky: rib
nemecky: Rippe
francúzsky: nervure
taliansky: costone
Rôsolovitý sneh, firn
Hrubozrnný, vlhký sneh, ktorý vzniká predovšwtkým na jar opakovaným roztopením a op§tovným zamrznutím povrchových vrstiev snehovej pokrývky.

anglicky: corn snow
nemecky: Sulzschnee
francúzsky: neige gros sel, neige de printemps
taliansky: neve primaverile
Riziko
Pravdeponobnostný pojem, ktorý sa kladá z pravdepodobnosti výskytu javu (môže dôjsť k javu?), z pravdepodobnosti účasti (náchadza sa niekto na nebezpečnom mieste?) a pravdepodobnosti škody (aká môže byť veľká škoda?) Rozšírený výklad: V lavínovej správe sa lavínové nebezpečenstvo nepopisuje ako lavínové riziko.
anglicky: risk
nemecky: Risiko
francúzsky: risque (CH)
taliansky: rischio

S

Sadanie
Zníženie výšky snehu vplyvom premeny snehu rozpadom. S tým je spojené: zvýšenie hustoty a pevnosti snehu.
anglicky: settlement
nemecky: Setzung
francúzsky: tassement
taliansky: assestamento
Samovoľné uvoľnenie lavín, spontánne lavíny
Uvoľnenie lavín bez cudzieho účinku na snehovú pokrývku
anglicky: natural release, natural avalanche
nemecky: Selbstauslösung von Lawinen, spontane Lawinen
francúzsky: avalanche provoquée naturellement
taliansky: distacco spontaneo di valanga, valanga spontanea
Sedlová poloha
Nízko ležiaci prechod z jednoj doliny do druhej. Oproti okoliu je v zúžení sedla zvýšená rýchlosť vetra, čo vedie k intenzívnehu prenosu snehu.
anglicky: pass area
nemecky: Passlage
francúzsky: col
taliansky: passo/valico
Sila vetra
anglicky: wind speed
nemecky: Windstärke
francúzsky: force du vent (CH)
taliansky: intensit? del vento
Slabé vrstvy
Vrstvy v snehovej pokrývke, ktoré majú malú pevnosť, takže vznikajú zlomy a šíria sa v kryštálovej mriežke Typické slabé vrstvy sú:povrchová inovať, narastaním premenené vrstvy (hranatozrnný sneha a dutinová inovať) alebo prekrytý voľný nový sneh.
anglicky: weak layers
nemecky: Schwachschichten, schwache Schichten
francúzsky: couches fragiles
taliansky: strati deboli/fragili
Slnkom osvetlený svah
časť terénu, ktorá je silne ovplyvnená slnečným žiarením. Typické slnkom osvetlené svahy ležia na expozíciách východ cez juh po západ, v závislosti denného postavenia slnka. ďalšie vysvetlenie: v strede zimy sú menej rozšírené ako na jar pre nízku polohu slnka.
anglicky: sunny slope
nemecky: Sonnenhang, sonnenseitig, sonnseitig
francúzsky: pente ensoleillée, pente exposée au soleil
taliansky: pendio soleggiato, esposto al sole
Splaz, zosuv, snehový splaz, zosuv
Svahový pohyb malého množstva o objeme menej ako 100 kobických metrov a dĺžke pod 50 m, ktorý oproti lavíne nepredstavuje podstatné nebezpečenstvo. Hrozí len nebezpečenstvo strhnitua a pádu.
anglicky: sluff
nemecky: Rutsch, Schneerutsch
francúzsky: coulée, coulée de neige
taliansky: scivolamento/scaricamento di neve
Spontánna lavína
anglicky: natural avalanche (?natural release)
nemecky: Spontanlawine (?Selbstauslösung von Lawinen)
francúzsky: avalanche provoquée naturellement
taliansky: valanga spontanea (?distacco spontaneo di valanghe)
Stabilita snehovej pokrývky
Schopnosť snehovej pokrývky vnútorným odporom účinkovať proti vonkajším vplyvom. Stabilita je určená pevnosťou a napätím v jednotlivých sbehových vrstvách.
anglicky: stability, snowpack stability
nemecky: Stabilität, Schneedeckenstabilität
francúzsky: stabilité, stabilité du manteau neigeux
taliansky: stabilit?, stabilit? del manto nevoso
Stabilizovaný, spevnený
anglicky: stabilized, consolidated(?increasing strength)
nemecky: stabilisiert, verfestigt (?Festigkeitszunahme)
francúzsky: stabilisé, consolidé (?augmentation de la résistance)
taliansky: stabilizzato, consolidato (?aumento della resistenza)
Starý sneh (pokrývka)
Časť snehovej pokrývky, ktorá v protiklade k novému snehu bola uložená v prechádzajúsich zrážkových periódach. Stará snehová pokrývka sa skladá z premenených tvarov zŕn.
anglicky: old snow (cover)
nemecky: Altschnee(decke)
francúzsky: neige ancienne (couche de)
taliansky: neve vecchia
Strmý terén
Terén so sklonom väčším ako 30 st., bez ohľadu na jeho tvar a vlastnosti
anglicky: steep terrain
nemecky: Steilgelände
francúzsky: terrain raide
taliansky: terreno ripido
Súčet výšok nového snehu
Súčet denných výšok nového snehu za určité časové obdobie (napr. súčet výšok nového snehu za 3 dni)
anglicky: sum of new snow
nemecky: Neuschneesumme
francúzsky: cumul (F) ou somme (CH) de neige fraîche
taliansky: altezza totale della neve fresca
Svah vo veternom tieni
a nemecky: Windschattenhang (?Lee-Hang)

T

Teplotný gradient
Zmena teploty na určitej vzdialenosti, vyjadrená ako stupeň Celzia/m. V snehovej pokrývke sa merá vždy kolmo od pôdy po povrch snehu. Za „malý“ sa považuje teplotný gradient okolo napr.1 st.C na meter, za „veľký“ sa považuje napr.25 st.C na meter
anglicky: temperature gradient
nemecky: Temperaturgradient
Tvorba trhlín
V krehkej snehovej pokrývke sa môžu tvoriť trhliny. Tieto poukazujú na určité napätie v snehovej pokrývke.
anglicky: shooting crack
nemecky: Rissbildung
francúzsky: formation de fissure
taliansky: formazione di fessure/crepe

Ú

Údolná lavína
Veľká lavína, ktorá dosiahne dno doliny.
anglicky: large avalanche
nemecky: Tallawine
francúzsky: avalanche de vallée
taliansky: grande valanga

V

Vetrová kôra
Vetrom silne spevnená vrstva na povrchu snehovej pokrývky
anglicky: wind crust
nemecky: Windharsch, Windharschdeckel
francúzsky: cro?te de neige soufflée
taliansky: neve ventata, crosta da vento
Vetru exponovaný, vystavený svah
nemecky: windexponiert (?Luv-Hang)
francúzsky: pente exposée au vent (?pente au vent)
taliansky: pendio sopravento, pendio esposto al vento
Výška snehu
Zvislo medraná výška snehovej pokrývky
anglicky: snow depth
nemecky: Schneehöhe
francúzsky: hauteur de neige
taliansky: altezza del manto nevoso
Vyžarovanie odraz
Vysielanie tepelného žiarenia zo snehovej pokrývky do atmosféry. Pri jasnej oblohe sa pritom ochladzuje povrch snehu pod teplotu vzduchu (niekoľko až 20 stupňov)
anglicky: out-going longwave radiation
nemecky: Abstrahlung, Ausstrahlung
francúzsky: rayonnement émis
taliansky: irraggiamento

Z

Zaistené, zabezpečené oblasti
Oblasti, na ktorých bolo odstránené lavínové nebezpečenstvo technickými zábranami alebo umelým (neprirodzeným, mechanickým, ...) uvoľnením lavín.
anglicky: controlled areas
nemecky: gesicherte Gebiete
francúzsky: domaines sécurisés
taliansky: zone messe in sicurezza
Zemitá lavína
Ťažká, mokrá jarná lavína, ktorá na svojej dráhe miestami strháva pôdny povrch a preto je často zmiešaná so zemou a sutinou.
anglicky: ground avalanche
nemecky: Grundlawine
francúzsky: avalanche de fond avec arrachements
taliansky: valanga di fondo con detriti

Ž

Žiarenie
Prenos energie pomocou elektromagnetických vĺn. Rozlišuje sa krátkovlnné (viditeľné svetlo) a dlhovlnné (tepelné) žiarenie.
anglicky: radiation
nemecky: Strahlung
francúzsky: rayonnement
taliansky: radiazione
Žľab
Spravidla strmá a dlhá erózna riha. Prednostné miesto na tvorbu nánosov vetrom previateho snehu
anglicky: gully
nemecky: Rinne, Runse
francúzsky: ravin
taliansky: colatoio (?canalone)